fbpx

Actievoorwaarden

Toon mijn favorieten

Hieronder vindt u de actievoorwaarden die gelden voor alle acties van JouwNieuwePlek.

 • Acties worden uitgeschreven door JouwNieuwePlek.
 • Korting acties gelden alleen op onze jaarabonnementen.
 • Abonnementen worden automatisch na 1 jaar verlengd. Deze kunt u eenvoudig stopzetten door de verzonden factuur voor de nieuwe jaartermijn niet te voldoen. U ontvangt dan wel de nodige betalingsherinneringen maar die kunt u negeren. Uw plaatsing wordt dan automatisch omgezet naar een BASIS vermelding.
 • Deelname vindt plaats wanneer u zich aanmeld op de wijze als beschreven bij de actie. Dit kan het afnemen van een dienst en/of product zijn of een inschrijving via een inschrijfformulier of nieuwsbrief. Bij sommige acties dient u daarnaast tevens onze Facebookpagina https://facebook.com/JouwNieuwePlek , Instagram kanaal https://instagram.com/jouwnieuweplek of ons LinkedIn kanaal https://linkedin.com/company/jouwnieuweplek te volgen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer per locatie deelnemen aan een actie.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar, een dagbesteding locatie hebben en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft JouwNieuwePlek het recht de deelname uit te sluiten.
 • Deelnemers kunnen benoemd worden in onze social media uiting(en) (berichtgeving) met naam en bedrijfsnaam. Dit mogelijk in combinatie met een foto of het logo van de dagbesteding locatie.
 • JouwNieuwePlek kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Medewerkers van JouwNieuwePlek zijn uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. JouwNieuwePlek mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de deelname. In dat kader is JouwNieuwePlek gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende deelname.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actie voorwaarden aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie voorwaarden kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of stuur een mail naar info@jouwnieuweplek.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de actie. JouwNieuwePlek zal zo spoedig mogelijk reageren.