fbpx

Dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel NAH

Toon mijn favorieten

dagbesteding voor NAH niet aangeboren hersenletsel

N.A.H. is een afkorting voor ‘niet aangeboren hersenletsel’. Dit is een aandoening die ontstaat door schade aan de hersenen die niet is veroorzaakt door een aangeboren aandoening.

N.A.H. kan optreden na een ongeluk, bijvoorbeeld een auto-ongeluk, of na een aanval in de hersenen. N.A.H. kan leiden tot allerlei soorten problemen, zoals geheugenproblemen, problemen met spreken, vermoeidheid, sociale isolatie, depressie en angst. Ook kan N.A.H. fysieke klachten geven, zoals hoofdpijn, misselijkheid en een verminderde spierkracht. Het is belangrijk om na een ongeluk of aanval meteen naar de dokter te gaan om te kijken of er sprake is van N.A.H.

Dagbesteding voor mensen met N.A.H. is onder te verdelen in twee categorieën;  er is dagbesteding voor mensen met N.A.H. gericht op herstel en het zoveel mogelijk herwinnen van vaardigheden. Dit gebeurt door inzet van intensieve therapie en het veelvuldig oefenen van voorheen vanzelfsprekende vaardigheden zoals spraak en beweging. Dit soort dagbesteding voor NAH niet aangeboren hersenletsel gebeurt bij gespecialiseerde instellingen zoals bijvoorbeeld een dagbehandelcentrum of een afasiecentrum.

Een tweede vorm van dagbesteding bij N.A.H is meer gericht op de invulling van de dag en het weer begeven tussen de mensen. Wanneer oude vaardigheden wegvallen komen mensen met N.A.H. vaak in een isolement terecht. Dagbesteding voor mensen met N.A.H. kan hier uitkomst bieden. Er wordt bij N.A.H. vaak gekozen voor een creatieve dagbesteding of het werken bij een dagbesteding met groen en dier.

Afgestemde dagbesteding voor niet aangeboren hersenletsel of NAH.

De dagbesteding is altijd afgestemd op de individuele behoefte van een persoon met NAH. Dit houdt onder meer in dat er een flexibel dagbesteding aanbod is met verschillende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de deelnemer. Er wordt gezocht naar activiteiten die bijvoorbeeld; iemand prikkelen, stimuleren, activeren, rust geven of uitdagen. In de begeleiding wordt ook rekening gehouden met de beperkingen en de behoeften op andere vlakken, zoals extra aandacht voor communicatie, veiligheid en structuur.

Activiteiten dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel of NAH.

Weten wat je elke dag gaat doen, hoe, waar en met wie is voor mensen met N.A.H. erg fijn. Hier wordt in de begeleiding van de cliënt en de activiteiten extra rekening mee gehouden. Activiteiten kunnen zijn:

  • Creatieve activiteiten
  • Wandelen
  • Fietsen
  • Sporten
  • Spelen
  • Lezen
  • Schrijven
  • Huishoudelijke activiteiten
  • Of groenactiviteiten

Begeleidingsvormen

Binnen de dagbesteding bestaan er verschillende vormen van begeleiding. Zo kan men met NAH 1 op 1 begeleidt worden, maar bestaat er ook de mogelijkheid tot begeleiding in kleine groepen of juist in een grote groep. Binnen iedere groep moet elke deelnemer de tijd en aandacht krijgen die hij/zij nodig heeft. Met meerdere begeleiders op een groep kan de groep groter worden gemaakt maar dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteiten en de aandacht van de begeleiding. Kijk wanneer je op zoek bent naar een nieuwe werkplek, altijd goed naar welke groepsgrootte het beste bij je past en baseer hierop jouw keuze voor een nieuwe werkplek. Meer informatie over de soorten groepsbegeleiding? Lees het hier!