fbpx

Dagbesteding bij gedragsproblemen

Toon mijn favorieten

dagbesteding bij gedragsproblemen

Voor mensen met gedragsproblemen is niet elke vorm van dagbesteding even geschikt. Dat ligt hem vaak niet zozeer in de werkzaamheden bij de dagbesteding maar in de groepssamenstelling en de beschikbare begeleiding.

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen dan is er ook vaak sprake van onvoorspelbaar gedrag en soms ook van agressie. Binnen de dagbesteding kan dit natuurlijk snel tot conflicten leiden. Hierom wordt er bij dagbesteding voor mensen met gedragsproblemen vaak gewerkt met kleine begeleidingsvormen, d.w.z.; Dagbesteding in een kleine groep, of dagbesteding met individuele begeleiding.

Ook wordt er meestal gewerkt met veel structuur; vaste afspraken en een vast programma zijn enorm belangrijk bij dagbesteding voor mensen met gedragsproblemen. Er wordt ook vaak gekozen voor activiteiten die in alle rust kunnen worden uitgevoerd maar die de deelnemers wel de ruimte bieden om overtollige energie kwijt te raken. Dagbesteding bij gedragsproblemen is ook vaak gericht op ontwikkeling en het bijbrengen van zelfvertrouwen en rust.

Wil je meer weten of ben jij op zoek naar een plek voor dagbesteding bij gedragsproblemen? Vul dan snel je woonplaats of postcode in en vind de plek bij jou in de buurt.

Afgestemde dagbesteding voor mensen met gedragsproblemen.

De dagbesteding is altijd afgestemd op de individuele behoefte van een persoon met gedragsproblemen. Dit houdt onder meer in dat er een flexibel dagbesteding aanbod is met verschillende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt met gedragsproblemen. Er wordt gezocht naar activiteiten die bijvoorbeeld; iemand prikkelen, stimuleren, activeren, rust geven of uitdagen. In de begeleiding wordt ook rekening gehouden met de beperkingen en de behoeften op andere vlakken, zoals extra verzorging, veiligheid en structuur.

Activiteiten dagbesteding voor mensen met gedragsproblemen.

Weten wat je elke dag gaat doen, hoe, waar en met wie is voor mensen met gedragsproblemen erg fijn. Hier wordt in de begeleiding van de cliënt en de activiteiten extra rekening mee gehouden. Activiteiten kunnen zijn:

  • Creatieve activiteiten
  • Wandelen
  • Fietsen
  • Sporten
  • Spelen
  • Lezen
  • Schrijven
  • Huishoudelijke activiteiten
  • Of groenactiviteiten