fbpx

Dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking

Toon mijn favorieten

Zelf op zoek naar dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking?

Onder een lichamelijke beperking beperking verstaan we alle vormen van fysieke beperkingen die leiden tot verstoorde bewegingsmogelijkheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld;

  • (gedeeltelijke) verlamming van ledematen
  • vergroeiing of onvolledige groei van de ledematen
  • spasmes
  • ontbrekende ledematen
  • een stoornis in de zenuwen of spieren

dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking

Vaak hebben mensen met een lichamelijke beperking wat extra hulp nodig bij de verzorging en een aangepaste werkplek of aangepaste hulpmiddelen bieden ook vaak een uitkomst. Voorbeelden van dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking zijn; creatieve dagbesteding, dagbesteding in de dienstensector of dagbesteding met de computer/ict.

Dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking komt in alle soorten en maten en de vorm hangt vooral af van de locatie en de begeleiding.