fbpx

Dagbesteding voor mensen met dementie

Toon mijn favorieten

Het heeft een positief effect om het lijf en de hersenen van mensen met dementie aan het werk zetten. Dagbesteding voor mensen met dementie is daarom erg belangrijk.

Voor een persoon met dementie of zijn of haar naasten kan dagbesteding of dagopvang een zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken.

Dagbesteding

Dagbesteding bij dementie is er voor mensen die zelf geen tot weinig activiteiten meer kunnen ondernemen, daardoor hebben zij vaak weinig sociale contacten. In sommige gevallen stoppen de naasten van iemand met dementie met werken om als mantelzorger aan de slag gaan. Het fijne aan een dagbesteding of opvang is dat de mantelzorger even ontlast wordt.

Wat kan dagbesteding voor mensen met dementie betekenen?

Het regelmatig en gevarieerd trainen van de hersenen kan ervoor zorgen dat iemand met dementie minder snel achteruit gaat. Dit heeft niet alleen effect op de hersenen maar kan ook zorgen voor een positief effect op de gezondheid en kwaliteit van leven. Dit blijkt uit 15 onderzoeken die vanuit Alzheimer Nederland gevoerd zijn. Ook voor mensen met vergevorderde dementie is er de mogelijk om dagbesteding te volgen. Hier proberen de zorgverleners de cliënt te betrekken bij de activiteiten en kunnen hiermee de zintuigen stimuleren of een gevoel van nabijheid creëren.

Activiteiten dagbesteding dementie

Mensen met dementie kunnen, met veel geduld, soms nog nieuwe vaardigheden ontdekken. Het is daarom de moeite waard om nieuwe activiteiten uit te proberen.

Soorten activiteiten voor mensen met dementie;

 • Activiteiten rondom het huishouden.
 • Bewegen.
 • Breien.
 • Buitenactiviteiten.
 • Creatieve activiteiten.
 • Geheugen oefeningen.
 • Koken en bakken.
 • Muziektherapie.
 • Ontspanningsactiviteiten.
 • Uitstapjes.
 • Verzorgingsactiviteiten.
 • Zintuiglijke activiteiten.
 • Themagerichte activiteiten.

Gespecialiseerde dagbesteding voor mensen met dementie

Er zijn verschillende vormen van dagbesteding mogelijk bij dementie. Zo kunnen zij terecht bij locaties die hen laten ontspannen of een locatie die juist voor inspanning zorgt. Deze inspanning is meestal in de vorm van het stimuleren van de motoriek en de zintuigen.

Meer informatie over dementie

Dementie zorgt ervoor dat de hersenen hun informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het gevolg is hiervan dat het lichaam en de geest achteruitgaan.

Dementie veroorzaakt schade aan de hersenen. Hierdoor kan je naaste simpele dagelijkse taken minder goed of niet meer uitvoeren. In het begin zal ze bijvoorbeeld moeite hebben met het juist innemen van medicijnen of het betalen van rekeningen. Later zullen ook taken als koken en aankleden steeds meer moeite gaan kosten.

Mensen met dementie hebben last van één of meerdere van de volgende symptomen:

 • Geheugenstoornissen.
 • Taalproblemen in woord of schrift (afasie).
 • Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen (apraxie).
 • Problemen met het herkennen van voorwerpen (agnosie).
 • Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten.
 • Aandachts- of concentratieproblemen of verminderde mentale verwerkingssnelheid.
 • Stoornissen in het denken in beelden (visueel-ruimtelijk denken) of het tekenen of namaken van voorwerpen.

Er is pas sprake van dementie als bovenstaande symptomen steeds erger worden en niet door een ander ziektebeeld te verklaren zijn, zoals een delier, een depressie of schizofrenie.

Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met de ziekte. Zeventig procent van hen woont thuis, soms met hulp van hun naasten. De klachten nemen gedurende het ziekteproces toe en worden geleidelijk zo ernstig dat ze het dagelijks functioneren sterk belemmeren. Vaak komen ook andere verschijnselen en ziektebeelden voor, zoals:

 • Desoriëntatie in tijd, plaats of persoon.
 • Stemmings- of gedragsveranderingen, zoals depressie- en/of angstklachten.
 • Lusteloosheid of juist hyperactiviteit, rusteloos gedrag en agitatie.
 • Wanen en hallucinaties.
 • Lichamelijke problemen, zoals algehele verzwakking, ontstekingen, incontinentie en pijnklachten.

Op den duur zal je naaste waarschijnlijk 24 uur per dag zorg nodig hebben. Als dementie is vastgesteld, is het belangrijk te achterhalen welke vorm het is. Er is weliswaar nog geen genezing mogelijk, maar er zijn wel mogelijkheden voor behandeling en begeleiding. Deze verschillen per soort dementie. Wereldwijd vindt er veel onderzoek plaats om genezing uiteindelijk mogelijk te maken.