fbpx

Dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten

Toon mijn favorieten

Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een verstandelijke beperking of verstandelijke ontwikkelingsstoornis (soms ook wel verstandelijke handicap genoemd ) is een ontwikkelingsstoornis waarbij iemands verstandelijke vermogens zich niet normaal ontwikkelen of hebben ontwikkeld. Hierdoor ontstaat er een achterstand op leeftijdsgenoten die zich voornamelijk uit op het mentale vlak. 

Wanneer men spreekt over een verstandelijke beperking maakt men vaak onderscheid tussen drie typen. De namen en cijfers variëren wel eens maar wij houden, voor nu, de volgende omschrijvingen aan.;

  • licht verstandelijke beperking ( LVB ); IQ 50-70 / ontwikkelingsleeftijd 9-12 jaar
  • matig verstandelijke beperking ; IQ 35-49 / ontwikkelingsleeftijd 6-9 jaar
  • ernstige verstandelijke beperking; IQ 20-34 / ontwikkelingsleeftijd tussen de 3 en 5 jaar

Vaak hebben mensen met een licht verstandelijke beperking ook moeite om hun eigen vaardigheden in te schatten. Ze kunnen in staat zijn om op andere vlakken zeer goed te presteren en zo hun tekortkomingen, ogenschijnlijk, compenseren. Dit maakt het voor mensen om hen heen ook moeilijk om in te schatten wat wel en wat niet mogelijk / wenselijk is. Dit zorgt er weer voor dat mensen met een licht verstandelijke beperking snel overvraagd worden.

Binnen de dagbesteding is het belangrijk om met deze zaken rekening te houden; zorg voor een veilige omgeving, zorg dat je goed blijft kijken wat de echte mogelijkheden zijn en waak voor overvraging. Probeer goed contact te houden met het netwerk zodat je direct in kunt spelen op ontwikkelingen buiten het werk en als belangrijkste; blijf altijd kijken naar wat iemand wel kan en probeer hen hierin ook uit te dagen en te waarderen.

Mensen met een licht verstandelijke beperking kiezen vaak niet voor de traditionele dagbesteding maar gaan vaak voor arbeidsmatige dagbesteding of dagbesteding die meer leunt naar begeleid werk; dagbesteding in de industrie, dagbesteding in de winkel, dagbesteding in de diensten of dagbesteding met Groen en dier.

Mensen met een (matig) verstandelijke beperking hebben wat minder verstandelijke vermogens. Dit maakt dat zij wat meer opvallen maar ook dat zij minder geneigd zijn om met de “normale”groepen te willen meedraaien. Jongeren met een matig verstandelijke beperking maken vaak al deel uit van een zorgomgeving en hebben dus ook daar hun leven opgebouwd. Door hun lagere verstandelijke vermogens maken zij ook veel meer dan LVB ers gebruik van aangepaste voorzieningen zoals; woonhuis, school, sportclub en buurtactiviteiten.

Dit maakt mensen met een matig verstandelijke beperking minder vatbaar voor groepsdruk van buitenaf en maakt hen dus ook minder vatbaar voor delinquent gedrag of misbruik. Binnen de dagbesteding moet je bij deze groep bijvoorbeeld rekening houden met een kleinere taakomschrijving, uitgebreid de tijd nemen voor kalme instructies, een rustige werksfeer, lage werkdruk, veel positieve bevestiging en natuurlijk weer het uitgaan van het kunnen.

Binnen deze groep wordt er vaak gekozen voor creatieve dagbesteding, dagbesteding in de horeca of dagbesteding met handarbeid.

Dan zijn er nog mensen met een Ernstig Verstandelijke Beperking. Deze mensen opereren vaak op peuterniveau, niet alleen sociaal maar ook vaak motorisch of bijvoorbeeld qua zindelijkheid..

De werkzaamheden die bij dagbesteding voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking worden aangeboden lijken dan ook vaak in veel opzichten op de werkzaamheden bij een peutergroep; er is veel aandacht voor de dagelijkse dingen, samen eten en drinken, opruimen, kleine creatieve activiteiten en samen naar buiten.

De dagbesteding is voor deze groep vaak belevingsgericht en vindt daarom plaats in kleine groepjes met veel ruimte voor extra begeleiding.

Denk hierbij aan creatieve dagbesteding of dagbesteding met groen en dier.