fbpx

Belevingsgerichte dagbesteding iets voor jou?

Toon mijn favorieten

Er bestaan verschillende vormen dagbesteding. Zo ook belevingsgerichte dagbesteding.

Bij belevingsgerichte dagbesteding gaat het vooral om ontspanning, beleving en het stimuleren van de zintuigen (horen, zien, voelen). Er wordt rekening gehouden met de prikkels die de cliënt kan en mag ontvangen. Uitgangspunt hierbij is dat hij of zij een prettige dag heeft, door in te spelen op het gevoel.

Uitgangspunten van belevingsgerichte dagbesteding

Er wordt gezocht naar een balans tussen actie en rust. Zo wordt er gekeken naar structuur en de juiste dosering van prikkels. De cliënt wordt geplaatst in een normale groep, een kleine groep of word individueel begeleid. Meer informatie over de begeleidingsvormen leest u hier. 

Bij sommige locaties ligt het accent op het stimuleren van zintuigen zoals, voelen, zien en luisteren. Op andere locaties staat de beleving van de natuur of beweging centraal.

Lekker snoezelen, een voetmassage, kliederen met verf, bewegen op muziek, wandelen, een bezoekje aan de dieren, genieten van de buitenlucht. Bij belevingsgerichte dagactiviteiten staat het prikkelen en stimuleren van de zintuigen centraal. Soms gewoon ter ontspanning, maar als het even kan ook ontwikkelingsgericht of met een therapeutische meerwaarde. Een fijne manier om actief of in alle rust even helemaal tot jezelf te komen. De dagactiviteiten kunnen wisselen per locatie. Belevingsgerichte dagbesteding kan ook plaatsvinden in een gemixte setting. Zo kan de cliënt met minder vaardigheden meekijken, luisteren en soms in mindere mate participeren aan de activiteiten van cliënten met meer mogelijkheden.

Doel van belevingsgerichte dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding gaat uit van de mogelijkheden, wensen en behoeftes van de cliënt, de begeleiding wordt hierop afgestemd. Dit wordt gedaan door middel van professionele begeleiding welke uitgaat van respectvolle en rustige benadering. Er wordt een huiselijke en vertrouwde sfeer gecreëerd voor veelal kleine groepen. Hier worden inspanning en ontspanning afgewisseld, waardoor er niet te veel prikkels kunnen ontstaan.

Een doel van belevingsgerichte dagbesteding is het activeren van de deelnemer en het vergroten van de interactie. Dit o.a. ter preventie van een sociaal isolement. Daarbij kan de cliënt worden uitgedaagd tot het ondernemen van nieuwe activiteiten.

Dagactiviteiten bij belevingsgerichte dagbesteding

Er worden diverse activiteiten aangeboden, wanneer mogelijk kiezen de cliënten samen met de begeleiders welke activiteiten er worden ondernomen. Daarbij wordt gezorgd voor een afwisseling van binnen – en buitenactiviteiten en wordt niet alleen de beleving maar ook het zelf meedoen aangemoedigd. De geboden activiteiten worden per dagdeel afgewisseld en afgestemd op de behoeftes van het moment. Hieronder een greep uit verschillende activiteiten.

 • Creatieve vaardigheden, zoals schilderen
 • Koken
 • Zingen
 • Een spelletje spelen
 • Wandelen
 • Schilderen
 • Sportief bewegen
 • Dansen
 • Computeren
 • Even naar de dieren
 • En er is natuurlijk nog veel meer mogelijk!

Voor wie is belevingsgerichte dagbesteding

De belevingsgerichte dagbesteding is geschikt voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking van alle leeftijden. Daarnaast kunnen zij psychische-, medische problematiek en/of gedragsproblemen hebben. Het programma van de cliënt wordt op individuele wensen en doelen afgestemd.

Kort gezegd; belevingsgerichte dagbesteding is voor een groot deel passief genieten en passief deelnemen maar er wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden om de cliënt zelf te activeren. Er wordt veel gewandeld, gevoeld en er is vaak een kalme en prikkelarme sfeer. De begeleiding speelt een hele grote rol bij het vormgeven van de dag en de activiteiten. De deelnemers zijn meestal van een wat “lager niveau”; verstandelijk, lichamelijk, psychisch of mensen in een vergevorderd stadium van bijvoorbeeld dementie.

Belevingsgerichte dagbesteding vindt plaats in een kleine groep, er is meestal ook meer als 1 begeleider aanwezig en er is vaak ook sprake van individuele begeleiding, dit kan individuele begeleiding zijn gedurende een activiteit of individuele begeleiding voor een heel dagdeel..

Wanneer je deelneemt aan belevingsgerichte dagbesteding heb je vaak ook wat meer hulp nodig bij je verzorging; zo kun je hulp nodig hebben met de toiletgang, het verwisselen van je inco- materiaal of andere verschoning. Ook brengt een zwaardere beperking soms de noodzaak voor medische handelingen met zich mee. Hierbij kun je denken aan het toedienen van sondevoeding, catheteriseren, prikken of het toedienen van medicijnen. Niet elke locatie heeft hiervoor bevoegd personeel in dienst. Op Jouwnieuweplek.nl  kun je direct filteren op verzorging, d.w.z. op hulp bij; toilet, verschoning en medisch. Op deze manier weet je zeker dat het personeel en de locatie is toegerust op jouw behoeften.