fbpx

Dagbesteding voor mensen met dementie

Toon mijn favorieten

Dagbesteding voor mensen met dementie

Dementie is een aandoening van de hersenen die gepaard gaat met geheugenverlies en een afname van andere mentale functies. Het kan mensen van alle leeftijden treffen, maar komt vaker voor bij ouderen.

Dementie kan ernstig zijn en leiden tot invaliditeit, maar sommige mensen blijven relatief goed functioneren. Er is geen genezing voor dementie, maar er zijn behandelingen die de symptomen tijdelijk kunnen verminderen. De oorzaken van dementie zijn nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn aanwijzingen dat erfelijkheid een rol kan spelen. Dementie kan ook optreden als gevolg van een trauma of ziekte, zoals Alzheimer of Parkinson.

Wanneer je getroffen wordt door dementie zet dat jouw wereld en die van jouw naasten volledig op zijn kop.

Dagbesteding bij dementie is zinvol om meerdere redenen;

 • Dagbesteding bij dementie kan helpen om de achteruitgang van de cognitieve en fysieke vaardigheden te vertragen
 • Dagbesteding bij dementie kan helpen om het sociale isolement tegen te gaan en om afleiding te vinden in een heftige situatie
 • Dagbesteding bij dementie kan helpen om het netwerk/ de naasten en mantelzorgers enigszins te ontlasten
 • Dagbesteding bij dementie kan dienen als opstap naar meer intensievere zorg

Mensen met dementie zijn een uitzonderlijke doelgroep met heel eigen gedragingen en behoeften. De problematiek die komt kijken bij dementie is uniek en lijkt in veel gevallen niet op de zaken die komen kijken bij bijvoorbeeld N.A.H., autisme, verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische aandoening. Hierom wordt dagbesteding voor mensen met dementie meestal in een geheel eigen setting aangeboden. De activiteiten bestaan vaak uit knutsel- spel- en bewegingsactiviteiten en richten zich vooral op bewegen, beleven en het in stand houden van de vaardigheden.

Vanwege de aard van de aandoening zijn de begeleidingsgroepen klein en is er bij dagbesteding bij dementie altijd wel iemand die kan helpen bij de toiletgang en de verschoning.

Hoe herken je dementie?

Dementie is een groep symptomen die wordt gekenmerkt door achteruitgang van cognitieve functies, zoals geheugen, taal, probleemoplossing en besluitvorming. Het wordt meestal gediagnosticeerd door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, zoals een neuroloog of geriater, via een combinatie van methoden, waaronder:

 • Medische geschiedenis en lichamelijk onderzoek
 • Neurologisch onderzoek
 • Laboratorium testen
 • Neuroimaging (zoals MRI- of CT-scan)
 • Cognitieve en neuropsychologische testen

Het is belangrijk op te merken dat dementie verschillende oorzaken en vormen kan hebben en dat het diagnoseproces niet altijd eenvoudig is.

Dagbesteding afgestemd op dementie

De dagbesteding is altijd afgestemd op de individuele behoefte van een persoon met dementie. Dit houdt onder meer in dat er een flexibel dagbesteding aanbod is met verschillende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt met dementie. Er wordt gezocht naar activiteiten die bijvoorbeeld; iemand prikkelen, stimuleren, activeren, rust geven of uitdagen. In de begeleiding wordt ook rekening gehouden met de beperkingen en de behoeften op andere vlakken, zoals extra verzorging, veiligheid en structuur.

Activiteiten dagbesteding voor mensen met dementie

Weten wat je elke dag gaat doen, hoe, waar en met wie is voor mensen met dementie erg fijn. Hier wordt in de begeleiding van de cliënt en de activiteiten extra rekening mee gehouden. Activiteiten kunnen zijn:

 • Creatieve activiteiten
 • Wandelen
 • Fietsen
 • Sporten
 • Spelen
 • Lezen
 • Schrijven
 • Huishoudelijke activiteiten
 • Of groenactiviteiten

Bij jongvolwassenen met dementie is het raadzaam om tijdig, bij voorkeur al tijdens de schooljaren in het voortgezet onderwijs, een traject uit te zetten naar arbeid en te starten met het zoekproces naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Werken met dementie

Veel mensen met dementie zouden willen en kunnen werken, maar vaak staan ze binnen het arbeidsproces nog steeds aan de zijlijn. Dementie brengt vaak sterke en zwakke punten met zich mee, de sterke punten kunnen juist tijdens het werken goed worden benut. Er bestaan verschillende vormen dagbesteding, hierbij kan je denken aan ontwikkelingsgerichte dagbesteding, belevingsgerichte dagbesteding, maar ook arbeidsmatige dagbesteding. Klik op de namen en bekijk welke vorm het beste bij jou past!

Begeleidingsvormen

Binnen de dagbesteding bestaan er verschillende vormen van begeleiding. Zo kan men met dementie 1 op 1 begeleidt worden, maar bestaat er ook de mogelijkheid tot begeleiding in kleine groepen of juist in een grote groep. Binnen iedere groep moet elke deelnemer de tijd en aandacht krijgen die hij/zij nodig heeft. Met meerdere begeleiders op een groep kan de groep groter worden gemaakt maar dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteiten en de aandacht van de begeleiding. Kijk wanneer je op zoek bent naar een nieuwe werkplek, altijd goed naar welke groepsgrootte het beste bij je past en baseer hierop jouw keuze voor een nieuwe werkplek. Meer informatie over de soorten groepsbegeleiding? Lees het hier!