fbpx

Doelgroepen in dagbesteding

Toon mijn favorieten

Iedereen is anders en voor iedereen is er een vorm van dagbesteding. Uiteraard wordt de dagbesteding afgestemd op jou. Hier is een kort overzicht van hoe verschillende doelgroepen gebruik maken van dagbesteding:

1. Gedragsproblemen:

Mensen met gedragsproblemen kunnen baat hebben bij activiteiten die hun sociale en emotionele vaardigheden verbeteren. Structuur en voorspelbaarheid zijn essentieel. Activiteiten kunnen onder meer cognitieve gedragstherapie, kunsttherapie en groepssessies omvatten. Het aanleren van coping-strategieën en emotionele regulatie kan centraal staan in de dagbesteding.

2. Blinde/Slechtziende Mensen:

Voor mensen met visuele beperkingen zijn activiteiten gericht op het ontwikkelen van tactiele vaardigheden belangrijk. Braillelessen, tastbare kunstprojecten en trainingen voor het gebruik van hulpmiddelen zoals blindenstokken en geleidehonden zijn waardevol. Daarnaast kunnen activiteiten die andere zintuigen prikkelen, zoals muziek, geur en smaak, worden geïntegreerd.

3. Dove/Slechthorende Mensen:

Gebarentaallessen en communicatietraining staan centraal voor deze groep. Visuele communicatie, zoals gebaren, lichaamstaal en geschreven communicatie, wordt gestimuleerd. Activiteiten kunnen ook gericht zijn op het versterken van de visuele en tastbare zintuigen.

4. Mensen met Autisme:

Activiteiten voor mensen met autisme moeten voorspelbaar, gestructureerd en herhalend zijn. Ze kunnen sociale vaardigheidstraining omvatten, samen met therapieën die sensorische integratie bevorderen. Creatieve en repetitieve activiteiten zoals schilderen, puzzels en ritmische bewegingen kunnen rust en comfort bieden.

5. Mensen met Dementie:

Voor mensen met dementie zijn activiteiten die geheugenstimulatie bevorderen belangrijk. Dit kunnen reminiscence-activiteiten zijn zoals het bekijken van oude foto’s of het luisteren naar muziek uit hun jeugd. Kunst- en handvaardigheidsactiviteiten kunnen ook therapeutisch zijn en rust brengen.

6. Mensen met een Chronische Ziekte:

Individuen met chronische ziekten kunnen baat hebben bij activiteiten die fysiek en emotioneel welzijn bevorderen. Aangepaste sporten zoals zittend volleybal, kunsttherapie en ontspanningstechnieken zoals meditatie kunnen helpen bij pijnmanagement en stressvermindering.

7. Mensen met een Lichamelijke Beperking:

Activiteiten voor mensen met lichamelijke beperkingen moeten worden aangepast aan hun mobiliteitsniveau. Aangepaste sporten zoals rolstoelbasketbal, zwemmen en boogschieten kunnen fysieke gezondheid bevorderen. Creatieve activiteiten zoals schilderen met aangepaste kwasten of vingers kunnen artistieke expressie mogelijk maken.

8. Mensen met een Meervoudige Beperking:

Individuen met meervoudige beperkingen hebben vaak complexe behoeften. Activiteiten kunnen multisensorieel zijn, zoals snoezelen, waarin zintuigen worden gestimuleerd door middel van licht, geluid, geur en aanraking. Hydrotherapie kan fysieke beweging en ontspanning bieden.

9. Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH):

Voor mensen met NAH kunnen activiteiten gericht zijn op cognitieve en fysieke revalidatie. Dit omvat spraaktherapie, geheugenspelletjes en fysiotherapie om mobiliteit en coördinatie te verbeteren. Creatieve activiteiten zoals schilderen en muziektherapie kunnen helpen bij zelfexpressie.

10. Verstandelijk Gehandicapten:

Activiteiten voor verstandelijk gehandicapten moeten worden aangepast aan hun intellectuele niveau. Sociale vaardigheidstraining, arbeidsgerichte activiteiten zoals inpakwerkzaamheden en eenvoudige handvaardigheid kunnen worden aangeboden. Structuur en herhaling in activiteiten zijn belangrijk.