fbpx

Wat is de W.L.Z.?

Toon mijn favorieten
21 december 2022

Wat is de W.L.Z.?

De Wet Langdurige Zorg (W.L.Z.) is een wet die regelt hoe langdurige zorg in Nederland wordt geregeld en bekostigd.

De wet is o.a. bedoeld voor mensen met een chronische aandoening, verstandelijke of lichamelijke beperking die (bijna) 24 uur per dag zorg nodig hebben.

De W.L.Z. wordt bekostigd door de overheid, zorgverzekeraars en cliënten zelf. Cliënten die in aanmerking komen voor de W.L.Z., betalen een eigen bijdrage voor hun zorg.

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt.

Wat is de W.L.Z.?

Hoe kan ik de W.Z.L. aanvragen?

Aanvragen voor de W.L.Z. kan via het aanvraagformulier op de website van het Zorginstituut Nederland. Om in aanmerking te komen voor de W.L.Z., moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een chronische aandoening of beperking
  • Je hebt (bijna) 24 uur per dag zorg nodig
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je woont in Nederland

Als je een aanvraag doet voor de W.L.Z., heb je het volgende nodig:

  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit is een officieel document waaruit blijkt wie je bent en waar je woont
  • Een ingevuld formulier. Dit formulier moet je invullen en ondertekenen
  • Een recent medisch rapport. Dit rapport moet recent zijn en moet laten zien dat je aan de criteria voor de WLZ voldoet

De hoogte van je eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van je inkomen. Dit gebeurt via het Toeslagenloket. Je geeft hierbij aan hoeveel inkomen je hebt en of je eventuele andere uitgaven hebt, zoals alimentatie. Voor de berekening wordt ook rekening gehouden met het aantal personen in je huishouden. De zorg die je nodig hebt, wordt hierna bekostigd door de W.L.Z. Als je in aanmerking komt voor de W.L.Z., krijg je een beschikking van het C.I.Z. Dit is een beschikking waarmee je aan je zorgaanbieder kan laten zien dat je recht hebt op de W.L.Z.-zorg. Het duurt ongeveer 3 weken voordat je de beschikking hebt. Als je de beschikking hebt, kan je contact opnemen met een zorgaanbieder om een afspraak te maken.