fbpx

Winacties voorwaarden

Toon mijn favorieten

Hieronder vindt u de actievoorwaarden die gelden voor alle winacties van JouwNieuwePlek.

 • Winacties worden uitgeschreven door JouwNieuwePlek.
 • Deelname aan onze acties zijn gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een inschrijfformulier hebt ingevuld waarmee u zich inschrijft op onze algemene nieuwsbrief. Bij sommige winacties dient u daarnaast tevens onze Facebookpagina https://facebook.com/JouwNieuwePlek , Instagram kanaal https://instagram.com/jouwnieuweplek of ons LinkedIn kanaal https://linkedin.com/company/jouwnieuweplek te volgen.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer per bedrijf/locatie deelnemen aan een winactie.
 • De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar, een dagbesteding locatie hebben en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft JouwNieuwePlek het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • De prijs is bedrijfsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 • JouwNieuwePlek mag het logo van JouwNieuwePlek vermelden/bedrukken op de prijs en zal dat op een door JouwNieuwePlek geacht passende wijze toepassen.
 • De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een winactie persoonlijk geïnformeerd het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door JouwNieuwePlek nieuwe winnaars gekozen.
 • Winnaars zullen benoemd worden in onze social media uiting(en) (berichtgeving) met naam en bedrijfsnaam. Dit mogelijk in combinatie met een foto.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of kunnen worden opgehaald op het kantoor van JouwNieuwePlek te Warmenhuizen.
 • JouwNieuwePlek kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Medewerkers van JouwNieuwePlek zijn uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. JouwNieuwePlek mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is JouwNieuwePlek gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of stuur een mail naar info@jouwnieuweplek.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. JouwNieuwePlek zal zo spoedig mogelijk reageren.