fbpx

Wat is de WMO?

Toon mijn favorieten
24 december 2022

Wat is de WMO?

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is er voor haast alle mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. Dit kan zijn omdat zij hulp nodig hebben van een doventolk, ondersteuning bij een spierziekte of begeleiding wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking.

Wat is de WMO?

De WMO zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zij tegelijkertijd deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

Jouw gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO. Je kunt de aanvraag van hulp of ondersteuning vanuit het Wmo aanvragen via het WMO-loket van jouw eigen gemeente.

De WMO is bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of omdat ze ouder worden. De wet is gericht op het bieden van hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, participatie en opvang.

De WMO wordt uitgevoerd door gemeenten, die bepalen welke vormen van ondersteuning en hulp worden aangeboden. De gemeente kan bijvoorbeeld beslissen om huishoudelijke hulp, vervoer of een rolstoel aan te bieden. De wet geldt voor iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd of inkomen.

De WMO is onderdeel van de Wet langdurige zorg (WLZ), die is gericht op mensen die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben. De WMO en de WLZ zijn bedoeld om mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

Welke hulp kan ik vanuit de WMO krijgen?

De WMO is bedoeld om mensen de kans te bieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel te laten nemen aan de maatschappij. Je kunt in dit geval o.a. hulp krijgen bij;

  • Je bewegingsmogelijkheden in en om het huis vergroten.
  • Het schoonhouden van jouw leefomgeving.
  • Het reizen binnen jouw regio.
  • Het vinden van een zinvolle dagbesteding.
  • Het vinden van sociale contacten.
  • Het bieden van structuur in jouw dagen of bij praktische zaken, zoals bijvoorbeeld jouw financiën.
  • Het aanvragen van de benodigde hulpmiddelen.

De WMO is er niet voor iedereen.

Om erachter te komen of jij in aanmerking komt voor hulp vanuit de WMO raden wij aan om contact te zoeken met de WMO- medewerker van jouw gemeente.

Ook is er diverse informatie over de Wmo te vinden op het internet, bijvoorbeeld op; https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo of op https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning

Ook interessant: https://jouwnieuweplek.nl/wat-is-de-w-l-z/