fbpx

Wat is een PGB?

Toon mijn favorieten
27 december 2022

Wat is een PGB?

PGB staat voor PersoonsGebonden Budget, geld wat je kunt gebruiken om zorg in te kopen voor jezelf of een verwant.

De soort PGB die je kunt aanvragen hangt af van de soort zorg die je wilt inkopen.

Wat is een PGB?

Er bestaan vier soorten PGB’s;

 • een PGB vanuit de Jeugdwet
 • een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning ( de Wmo)
 • een PGB vanuit de Wet langdurige zorg ( de Wlz)
 • een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet ( de Zvw)

Wanneer je hulp of zorg nodig hebt kun je misschien een Persoons Gebonden Budget ontvangen. Hiervoor wordt er eerst gekeken om welke zorg het gaat. Dit heet een indicatie.

Het kan zijn dat je hier een verwijzing voor nodig hebt.

Hoe krijg je een PGB?

Jouw gemeente beslist of je wel of niet in aanmerking komt voor een PGB ofwel Persoonsgebonden Budget. Zij gaan ook over de indicatie die je nodig hebt.

Het is daarom verstandig om te beginnen bij jouw eigen gemeente.

De meeste gemeenten hebben een speciaal zorgloket. Je kunt hier aangeven dat jij, of je verwant zorg nodig hebt. Zij kunnen je verder helpen met uitzoeken of je in aanmerking komt en welke hulp je kunt ontvangen. (Een Persoons Gebonden Budget of zorg in natura.)

Hoe of waarvoor gebruik je een PGB?

Je kunt het PersoonsGebonden Budget gebruiken voor verschillende soorten zorg, bijv; Thuisondersteuning, Ondersteuning op school, Ontwikkelingsgerichte activiteiten of Tijdelijke opvang zoals een weekend logeren.

Wanneer je een PGB krijgt dan heb je (als budgethouder) veel vrijheid om zelf te bepalen welke soort zorg je inkoopt en bij wie. Het is wel belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met de zorgverlener. Deze afspraken leg je vast in een zorgovereenkomst.

Denk hierbij aan;

 • de soort zorg die je wilt ontvangen.
 • de tijden waarop je zorg ontvangt.
 • het bedrag dat je hiervoor per uur betaald.

Ook is het handig, wanneer het om langdurige of complexere zorg gaat, om een soort werkplan op te laten stellen. Hierin staat beschreven op welke manier de zorg geboden gaat worden.

Wil je meer weten? Informeer dan bij jouw gemeente of klik hier.

Ook interessant: https://jouwnieuweplek.nl/wat-is-de-w-l-z/

24 december 2022

Wat is de WMO?

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is er voor haast alle mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. Dit kan zijn omdat zij hulp nodig hebben van een doventolk, ondersteuning bij een spierziekte of begeleiding wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking.

Wat is de WMO?

De WMO zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zij tegelijkertijd deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

Jouw gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO. Je kunt de aanvraag van hulp of ondersteuning vanuit het Wmo aanvragen via het WMO-loket van jouw eigen gemeente.

De WMO is bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of omdat ze ouder worden. De wet is gericht op het bieden van hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, participatie en opvang.

De WMO wordt uitgevoerd door gemeenten, die bepalen welke vormen van ondersteuning en hulp worden aangeboden. De gemeente kan bijvoorbeeld beslissen om huishoudelijke hulp, vervoer of een rolstoel aan te bieden. De wet geldt voor iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd of inkomen.

De WMO is onderdeel van de Wet langdurige zorg (WLZ), die is gericht op mensen die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben. De WMO en de WLZ zijn bedoeld om mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

Welke hulp kan ik vanuit de WMO krijgen?

De WMO is bedoeld om mensen de kans te bieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel te laten nemen aan de maatschappij. Je kunt in dit geval o.a. hulp krijgen bij;

 • Je bewegingsmogelijkheden in en om het huis vergroten.
 • Het schoonhouden van jouw leefomgeving.
 • Het reizen binnen jouw regio.
 • Het vinden van een zinvolle dagbesteding.
 • Het vinden van sociale contacten.
 • Het bieden van structuur in jouw dagen of bij praktische zaken, zoals bijvoorbeeld jouw financiën.
 • Het aanvragen van de benodigde hulpmiddelen.

De WMO is er niet voor iedereen.

Om erachter te komen of jij in aanmerking komt voor hulp vanuit de WMO raden wij aan om contact te zoeken met de WMO- medewerker van jouw gemeente.

Ook is er diverse informatie over de Wmo te vinden op het internet, bijvoorbeeld op; https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo of op https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning

Ook interessant: https://jouwnieuweplek.nl/wat-is-de-w-l-z/

21 december 2022

Wat is de W.L.Z.?

De Wet Langdurige Zorg (W.L.Z.) is een wet die regelt hoe langdurige zorg in Nederland wordt geregeld en bekostigd.

De wet is o.a. bedoeld voor mensen met een chronische aandoening, verstandelijke of lichamelijke beperking die (bijna) 24 uur per dag zorg nodig hebben.

De W.L.Z. wordt bekostigd door de overheid, zorgverzekeraars en cliënten zelf. Cliënten die in aanmerking komen voor de W.L.Z., betalen een eigen bijdrage voor hun zorg.

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt.

Wat is de W.L.Z.?

Hoe kan ik de W.Z.L. aanvragen?

Aanvragen voor de W.L.Z. kan via het aanvraagformulier op de website van het Zorginstituut Nederland. Om in aanmerking te komen voor de W.L.Z., moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een chronische aandoening of beperking
 • Je hebt (bijna) 24 uur per dag zorg nodig
 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je woont in Nederland

Als je een aanvraag doet voor de W.L.Z., heb je het volgende nodig:

 • Een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit is een officieel document waaruit blijkt wie je bent en waar je woont
 • Een ingevuld formulier. Dit formulier moet je invullen en ondertekenen
 • Een recent medisch rapport. Dit rapport moet recent zijn en moet laten zien dat je aan de criteria voor de WLZ voldoet

De hoogte van je eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van je inkomen. Dit gebeurt via het Toeslagenloket. Je geeft hierbij aan hoeveel inkomen je hebt en of je eventuele andere uitgaven hebt, zoals alimentatie. Voor de berekening wordt ook rekening gehouden met het aantal personen in je huishouden. De zorg die je nodig hebt, wordt hierna bekostigd door de W.L.Z. Als je in aanmerking komt voor de W.L.Z., krijg je een beschikking van het C.I.Z. Dit is een beschikking waarmee je aan je zorgaanbieder kan laten zien dat je recht hebt op de W.L.Z.-zorg. Het duurt ongeveer 3 weken voordat je de beschikking hebt. Als je de beschikking hebt, kan je contact opnemen met een zorgaanbieder om een afspraak te maken.

23 maart 2021

Zorgboerderij en dagbesteding Ons Plekske

Ons Plekske biedt dagbesteding aan jongeren tussen de 8 en 30 jaar, met een licht verstandelijke beperking en/of autisme. Hierbij wordt gekeken naar de vraag achter de vraag, zodat de jongeren een bijdrage leveren aan het werkproces en deel uitmaken van de maatschappij. Ons Plekske biedt dagbesteding op maat op het gebied van horeca, tuinieren, sport, muziek en diverse creatieve activiteiten zoals koken, bakken, fietsen maken, toneel, houtbewerking en techniek. Daarnaast beschikt Ons Plekske ook over een eigen paardenweide waarbij er lesgegeven kan worden op therapeutische wijze. De dagbesteding is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van woensdag waarbij Ons Plekske geopend is tot 17.00 uur.

Het motto van Ons Plekske is: ‘Werk, sport en ontspanning’.

Zij halen het uiterste uit hun jongeren. Mensen die zeggen ‘dat kunnen ze toch niet’, bewijzen zij het tegendeel. Zij geven de jongeren het vertrouwen wat ze nodig hebben. 

Wat ze graag extra uitgelicht willen hebben is dat Ons Plekske niet zomaar een dagbesteding is. Veel mensen denken bij dagbesteding alleen aan ontspanning, maar zij zijn veel meer dan dat. Ze zijn ook een werkplek voor jongeren die bijvoorbeeld klaar zijn op school of niet meer naar school kunnen gaan.

In het vooruitzicht voor Ons Plekske…

Naast al het moois wat Ons Plekske op dit moment biedt, starten zij binnenkort een nieuw project: Op basis van het niveau en interesses van de jongeren werken zij aan diverse studiedoelen, zoals rekenen, vreemde talen, geschiedenis, biologie en nog veel meer. Dit wordt op een heel laag niveau ingezet zodat de jongeren veel succeservaringen opdoen. Met kleine stapjes wordt het niveau verhoogt. De jongeren halen hier enorm veel voldoening uit en vergroten zo hun zelfvertrouwen. De resultaten zijn geweldig!

“Talenten ontwikkelen talent”

Talenten

“We hebben binnen onze groep allemaal jonge talenten, ieder met hun eigen speciale talent. Hun omgeving kijkt soms met enige laatdunkendheid op hun neer”, aldus oprichter Luuk. ‘Dat kunnen ze toch niet’, is vaak hun eerste reactie. Niets is minder waar. Waar een wil is, is een weg… Ons Plekske bewijst het ten volle met het nieuwe project: “Talenten ontwikkelen Talenten”. Het team (de coaches) die op dit moment de jongeren begeleiden zijn, zeker door de positieve resultaten, enthousiast en jongeren kunnen bijna niet wachten op hun lesuurtjes..

Uitbreiding

Het jaar 2021 wilt Ons plekske gebruiken voor uitbreiding van dit succesverhaal. De jongeren staan te trappelen van ongeduld, ook hun proeven het resultaat en willen meer. Hoezo zelfvertrouwen… Vandaar dat Ons Plekske dringend op zoek is naar vrijwilligers die dit project willen ondersteunen. Ze hoeven niet direct leraren of leraressen te zijn, maar het moeten in ieder geval mensen zijn die affiniteit hebben om samen met de jongeren hun studiedoelen op te pakken. Maar vooral om de doelstelling in de praktijk te brengen: “Het talent van de jongeren ontdekken en verder te ontwikkelen”.

Ons Plekske van je vinden via: 

JouwNieuwePlek

Ons Plekske

Instagram

Facebook

Of het nu komt door de unieke werkwijze, de oprechtheid van het team of gewoon de naam wij van JouwNieuwePlek zijn enorm blij dat Ons plekske aanwezig is op ons platform. 

Zorgboerderij en dagbesteding Ons Plekske